สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 80813 ครั้ง   
แผนที่สารสนเทศ GIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS โรงเรียนในสังกัด
ข้อมูลสารสนเทศสำหรับเผยแพร่
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายโรงเรียน 10 พ.ย. 2559
    รายงานการพัฒนาและการใช้โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์(E-permission)
    แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2559
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 พ.ย. 2558
    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2558
    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2557
    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    สรุปผลการดำเนินงานของ สพม.36 ประจำปี 2556
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 พ.ย. 2556
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2556
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 พ.ย. 2555
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2555
    เอกสารแผนปฏิบัติการ สพม.36 ปีงบประมาณ 2554
    เอกสารข้อมูลสารสนเทศ 2554 สพม.36 เล่มเต็ม 155 หน้า
    ข้อมูลจำนวนครู นักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ(พะเยา) 10 มิ.ย. 2554
    ข้อมูลจำนวนครู นักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ(เชียงราย) 10 มิ.ย. 2554
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกรายอำเภอ 10 มิ.ย. 2554
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศชั้น 10 มิ.ย. 2554
    ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 10 มิ.ย. 2554
    ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู 10 มิ.ย. 2554