กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36กลับหน้าหลัก

โรงเรียนมีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป โรงเรียนมีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน โรงเรียนมีนักเรียน 500 - 1,499 คน โรงเรียนมีนักเรียน 499 คนลงไป
©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.26-01-2560 Line ID : mraphiwat อีเมล์ : aphiwat_kan@hotmail.com
Double left Click สำหรับ Zoom in, Double right click สำหรับ Zoom out หรือใช้ เครื่องมือด้านซ้ายมือ สำหรับ zoom in หรือ zoom out
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Best View 1024 x 768 ©