ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 60903 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        ทำเนียบ
กลุ่มนโยบายและแผน


นางสาวอรัญญา แยงเจริญ
นางสาวอรัญญา แยงเจริญ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน


นางนิยดา พรหมเทพ
นางนิยดา พรหมเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


นางศศิวิมล วิกุล
นางศศิวิมล วิกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวรวิทย์  ขาวฟอง
นายวรวิทย์ ขาวฟอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นายวริทธิ์พล บุญวงค์
นายวริทธิ์พล บุญวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายจีรเดช นันตา
นายจีรเดช นันตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


กลับไปหน้าก่อน...