ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 65813 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.36 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.36 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)
 
 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.36 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 3 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...