ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 60905 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        กำหนดการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนา DLIT และ DLTV
วันที่ส่งข่าว : 02 ก.ค. 2561
 
กำหนดการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนา DLIT และ DLTV ในวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2561
 
  
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดออกติดตามโครงการโครงการพัฒนา DLIT และ DLTV ในวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2561
 
กลับไปหน้าก่อน...