ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 60902 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
วันที่ส่งข่าว : 03 ก.ค. 2561
 
แจ้งให้โรงเรียนเข้ารับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. เป็นประจำทุกวันพุธ
 
  
 
แจ้งให้โรงเรียนเข้ารับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ เป็นประจำทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.00 น. และเวลา 08.00 น.-09.00 น. ผ่าน 3 ช่องทางได้แก่ 1. www.obectv.tv 2. www.youtube.com/obectvonline 3. www.facebook.com/obectvonline
 
กลับไปหน้าก่อน...