ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 67341 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงาน สพม.36 ประจำปี 2563(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 22 ม.ค. 2564)
นผลการดำเนินงาน สพม.36 ประจำปี 2563.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการ สพม.36 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 21 ม.ค. 2564)
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ สพม.36 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลนักเรียน DMC ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 20 ม.ค. 2564)
ข้อมูลนักเรียน DMC ภาคเรียนที่ 2/2563.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. ปี 2564(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 20 ม.ค. 2564)
ดาวน์โหลดบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. ปี 25.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประมาณราคา ปร4 ปร5 ปร6 ปี 2564(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 20 ม.ค. 2564)
ดาวน์โหลดแบบประมาณราคา ค่า Factor f 1.3056.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือตั้งงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ปี 2565(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 20 ม.ค. 2564)
ดาวน์โหลดเอกสาร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือตั้งงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนทั่วไป) ปี 2565(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 20 ม.ค. 2564)
ดาวน์โหลดเอกสาร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือตั้งงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนพระราชดำริ) ปี 2565(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 20 ม.ค. 2564)
ดาวน์โหลดเอกสาร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.36 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 30 ต.ค. 2560)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.36 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...