ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 60909 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการ สพม.36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 01 ธ.ค. 2560)
แผนปฏิบัติการ สพม.36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สพม.36(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 15 ม.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สพม.36.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานผลการติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีงบประมาณ 2559(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 10 ต.ค. 2559)
แบบรายงานผลการติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเข.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 36(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 10 ต.ค. 2559)
แบบฟอร์มโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการพัฒนาตนเองประจำปี 2558 และ 2559(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 09 ส.ค. 2559)
แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการพัฒนาตนเองประจำปี 2558 และ 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 01 ส.ค. 2559)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รูปแบบการเขียนสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มในสังกัด สพม.36(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 01 ส.ค. 2559)
รูปแบบการเขียนสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มในสั.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี2559(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการจัดทำโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 02 ต.ค. 2558)
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน ประ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์ม ปร.4 และ ปร.6(เผยแพร่โดย : นางนิยดา พรหมเทพ :วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
แบบฟอร์ม ปร.4 และ ปร.6 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 19 ก.ย. 2557)
แบบฟอร์มการจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... จุดเน้นการดำเนินงานของ สพฐ .ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 19 ก.ย. 2557)
จุดเน้นการดำเนินงานของ สพฐ .ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ค่านิยม 12 ประการของเลขา กพฐ. ปี พ.ศ. 2558(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 19 ก.ย. 2557)
ค่านิยม 12 ประการของเลขา กพฐ. ปี พ.ศ. 2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2558(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 19 ก.ย. 2557)
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นโยบายด้านการศึกษาของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 19 ก.ย. 2557)
นโยบายด้านการศึกษาของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ติดต่อ รายชื่อเจ้าหน้าดูแลรับผิดข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) รร.ในสังกัด สพม.36(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 23 พ.ค. 2557)
ท่านสารมารถดาวน์ โหลด รายชื่อเจ้าหน้าดูแลรับผิดข้อม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดเก็บงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1/2557(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 23 พ.ค. 2557)
โรงเรียนสารสามารถดาวโหลด เแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดเก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารคู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 23 พ.ค. 2557)
โรงเรียนสารสามารถดาวโหลด เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มรายงการประมาณราคา ของโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว พ.ศ.2557(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 23 พ.ค. 2557)
ให้โรงเรียนดาวโหลดแบบฟอร์ม รายการประมาณราคา ส่งเขตส.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประมาณราคากลาง ของ สพฐ. ปี 2557(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 22 พ.ค. 2557)
ประมาณราคากลาง ของ สพฐ. ปี 2557.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 16 ก.พ. 2557)
ข้อมูล ณ 10 พ.ย 56.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนรายบุคคล (10 มิย.56)(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 05 พ.ย. 2556)
มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายคน ทั้งไฟล์ Excel และ ไฟล์ PDF ค.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสำรวจข้อมูลทั่วไป (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 24 ต.ค. 2556)
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด แบบสำรวจข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 15 ต.ค. 2556)
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการฯแผนการใช้เงิน ปีงบประมาณ 2557 แนวนอน(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 15 ต.ค. 2556)
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการฯแผนการใช้เงิน ปีงบประมาณ 2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2557 แนวตั้ง(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 15 ต.ค. 2556)
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2557 แนวตั้ง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวอย่างโครงการฯแผนการใช้เงิน ปี 2557 แนวนอน(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 15 ต.ค. 2556)
ตัวอย่างโครงการฯแผนการใช้เงิน ปี 2557 แนวนอน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวอย่างขออนุมัติโครงการ ปี 2557 แนวตั้ง(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 15 ต.ค. 2556)
ตัวอย่างขออนุมัติโครงการ ปี 2557 แนวตั้ง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ร่างแผนปฏิบัติการ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 15 ต.ค. 2556)
ร่างแผนปฏิบัติการ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นักเรียนรายคน (10 มิ.ย 56) PDF(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 06 ก.ย. 2556)
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นักเรียนรายคน (10 มิ.ย 56) PDF ทำเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 มิ.ย. 2556)
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการกำหนดสเปค(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 มิ.ย. 2556)
แนวทางการกำหนดสเปค.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบแปรญัตติ(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 มิ.ย. 2556)
งบแปรญัตติ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการบริหารงบประมาณปี 2556 (งบแปรญัตติ)(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 มิ.ย. 2556)
แนวทางการบริหารงบประมาณปี 2556 (งบแปรญัตติ).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวง ICT งบประมาณปี 2556(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 มิ.ย. 2556)
คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราค.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 มิ.ย. 2556)
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... มาตราฐานราคากลางครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณประจำปี 2556(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 มิ.ย. 2556)
มาตราฐานราคากลางครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณประจำปี 2556.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีงบประมาณ 2556(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 12 มิ.ย. 2556)
แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีงบประมาณ 2555(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 12 มิ.ย. 2556)
แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ : e-Office สพฐ.(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 พ.ค. 2556)
คู่มือการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ : e-Office สพฐ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นโยบายกระทรวงศึกษา 2013(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 22 ก.พ. 2556)
นโยบายกระทรวงศึกษา 2013.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สรุปนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2556(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 22 ก.พ. 2556)
สรุปนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2556.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2556(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 22 ก.พ. 2556)
นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2556.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 19 ก.พ. 2556)
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 การ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สำรวจข้อมูล ICT(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 05 ก.พ. 2556)
เมื่อท่านสามารถดาวโหลดไฟล์ข้อมูล ที่เป็นตารางแบบฟอ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือ แจ้งโรงเรียน การเสนอตั้งงบประมาณปี พ.ศ ๒๕๕๗ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 06 ธ.ค. 2555)
หนังสือ ที่ศธ ๐๔๒๖๖/๗๑๐๖ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 06 ธ.ค. 2555)
การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 งบลงทุน รายการค่าที.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการจัดทำคำของบประมาณกรณีสถานศึกษาที่ประสบอุบัติภัย(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 04 ธ.ค. 2555)
แนวทางการจัดทำคำของบประมาณกรณีสถานศึกษาที่ประสบอุบ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 10 มิ.ย. 2555(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 16 พ.ย. 2555)
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 10 มิ.ย. 2555.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 11 พ.ย. 2555)
แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ปฏิทินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 11 พ.ย. 2555)
ปฏิทินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 11 พ.ย. 2555)
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามกลยุทธ์ 2555 ครั้งที่ 2(เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 01 พ.ย. 2555)
แบบติดตามกลยุทธ์ 2555 ครั้งที่ 2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตารางประเภทระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 24 ก.ค. 2555)
ตารางประเภทระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษางบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 24 ก.ค. 2555)
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์โครงการจัดหาเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนที่สถานศึกษายังไม่ได้รับ(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
แบบรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนที่สถานศึกษายังไม่ไ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารการจัดทำงบประมาณโรงเรียนในฝัน ปี2555(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 08 มิ.ย. 2555)
เอกสารการจัดทำงบประมาณโรงเรียนในฝัน ปี2555.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบกรอกข้อมูลติดตามกลยุทธ์กลุ่มต่างๆ ในสพม.36 ปี 2555 (ส่งในวันที่30เม.ย.55)(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 24 เม.ย. 2555)
แบบกรอกข้อมูลติดตามกลยุทธ์กลุ่มต่างๆ ในสพม.36 ปี 2555 (ส่ง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... E-Book แนวทางการจัดทำงบประมาณของ สพม.(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 03 เม.ย. 2555)
E-Book แนวทางการจัดทำงบประมาณของ สพม......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๒(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 03 เม.ย. 2555)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๒.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระบบงบประมาณ(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 03 เม.ย. 2555)
ระบบงบประมาณ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บรรยายค่าก่อสร้าง 20 มี.ค. 55โดย อ.สุรินทร์(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 03 เม.ย. 2555)
บรรยายค่าก่อสร้าง 20 มี.ค. 55โดย อ.สุรินทร์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บรรยายงบ55และ56โดยอ.ณรงค์(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 03 เม.ย. 2555)
บรรยายงบ55และ56โดยอ.ณรงค์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... Excel แบบฟอร์มงบประมาณ ปี 2555(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 31 มี.ค. 2555)
Excel แบบฟอร์มงบประมาณ ปี 2555.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... กรอบการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ปี 2555-2558(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 18 พ.ย. 2554)
กรอบการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการสรุปผลโครงการและประเมินโครงการของกลุ่มใน สพม.36(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 14 พ.ย. 2554)
แบบฟอร์มการสรุปผลโครงการและประเมินโครงการก่อน-ขณะด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการเขียนโครงการของกลุ่มใน สพม.36 เพื่อประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 11 พ.ย. 2554)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการของกลุ่มใน สพม.36 เพื่อประกอบใ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการเขียนโครงการของกลุ่มใน สพม.36(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 09 พ.ย. 2554)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการของกลุ่มใน สพม.36.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ปฏิทินขับเคลื่อนของ สพฐ.(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 01 พ.ย. 2554)
ปฏิทินขับเคลื่อนของ สพฐ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 01 พ.ย. 2554)
นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 01 พ.ย. 2554)
นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 01 พ.ย. 2554)
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของ สพท./สพฐ. ปี 2555(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 01 พ.ย. 2554)
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของ สพท./สพฐ. ปี 2555.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 01 พ.ย. 2554)
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 01 พ.ย. 2554)
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...