ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 69703 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
วันที่ส่งข่าว : 21 ม.ค. 2564
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้ารับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.เป็นประจำทุกวันพุธ
 
    
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้ารับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.เป็นประจำทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 09.00 น. ผ่าน 3 ช่องทางได้แก่ 1. www.obectv.tv 2. www.youtube.com/obectvonline 3. www.facebook.com/obectvonline
 
กลับไปหน้าก่อน...