ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 70004 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
วันที่ส่งข่าว : 21 ม.ค. 2564
 
แจ้งให้สถานศึกษาเข้ารายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
  
 
แจ้งให้สถานสึกษาเข้ารายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องทั้งงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายงานผลการชำระค่าสาธารณูปโภค ผ่านทางเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th
 
กลับไปหน้าก่อน...