ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 60911 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [8]
รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.(โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 05 ธ.ค. 2563)
แจ้งให้โรงเรียนเข้ารับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กำหนดการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนา DLIT และ DLTV กำหนดการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนา DLIT และ DLTV(โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 05 ธ.ค. 2563)
กำหนดการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนา DLIT และ DLTV ในวันที่ 1-7 ก.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC รอบ 10 มิ.ย.2561 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC รอบ 10 มิ.ย.2561(โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 05 ธ.ค. 2563)
แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุค.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
แจ้งจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 แจ้งจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 05 ธ.ค. 2563)
จะเปิดการกรอกข้อมูล ระบบ DMC (Data Management Center) เว็บไซด์ http://portal.bopp-obec.i.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
แจ้งกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ 2557 แจ้งกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ 2557(โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 05 ธ.ค. 2563)
การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเต.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
แจ้งกรอกข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง ปี 56 แจ้งกรอกข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้าง ปี 56(โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 05 ธ.ค. 2563)
http://202.143.174.14/building/index.php.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กรอกข้อมูลสารสนเทศ ระบบ EMIS กรอกข้อมูลสารสนเทศ ระบบ EMIS(โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 05 ธ.ค. 2563)
แจ้งกรอกข้อมูล EMIS ผ่านเว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
แจ้งแก้ไขข้อมูลนักเรียนในระบบ obec26-56 แจ้งแก้ไขข้อมูลนักเรียนในระบบ obec26-56 (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 05 ธ.ค. 2563)
แจ้งให้ โรงเรียนตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูลในระบบ obec26-56 ผ่า.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...