ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 67349 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [3]
ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี(โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 16 พ.ค. 2565)
แจ้งให้สถานศึกษาเข้ารายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา(โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 16 พ.ค. 2565)
แจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.(โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 16 พ.ค. 2565)
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้ารับชมรายการพุธเช้า.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...